Ecologische onkruidbestrijding

Onkruid van de baan

Onkruid is de pretbederver bij uitstek voor een mooie groenomgeving. Het valt meteen op, omdat niemand het eigenlijk graag ziet en het geeft elke groene omgeving meteen een onverzorgde indruk. Groenbeheer Baart pakt onkruid dan ook hardhandig aan. Maar we binden de strijd wel op een ecologische manier aan. Juist omdat we belang hechten aan het milieu en de natuur willen we het groen zo min mogelijk schade berokkenen. We hanteren hiervoor verschillende technieken.

Branden

Branden

Onkruid branden is een manier om bestaand onkruid meteen te bestrijden. We verhitten het onkruid met gasbranders zodat de celwanden van de planten barsten en het kruid onmiddellijk afsterft.

Warmwatertechniek

Warmwatertechniek

Deze techniek is perfect inzetbaar voor onkruidbeheersing op (half) verharde ondergronden en moeilijk bereikbare plaatsen. We bespuiten het onkruid met heet water, waardoor het afsterft. Deze techniek is vooral interessant voor een langdurig resultaat.

Borstelen

Borstelen

Op verhardingen bestrijden we het onkruid ook met een borstelmachine. De stalen borstels maken draaibewegingen die het onkruid en de wortels tussen de bestrating uitvegen.

Mechanische onkruidbestrijding: Rotoreg

Mechanische onkruidbestrijding: Rotoreg

Voor halfverhardingen van dolomiet gebruiken we de mechanische onkruidbestrijder Rotoreg om onkruid te verwijderen. Hiermee maken we de bovenlaag los en ontwortelen we het onkruid zodat het uitdroogt.

Sinds januari 2015 is het voor Vlaamse openbare diensten verboden om pesticiden te gebruiken bij hun onkruidbestrijding. In Wallonië moet men sinds november 2015 kiezen voor een ecologische onkruidbestrijding. Alle technieken die door Groenbeheer Baart gebruikt worden, voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.